Ziektekostenverzekering

Fysiotherapie valt soms onder de basisverzekering, dit is afhankelijk van de diagnose. Meestal wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen.

Prefya heeft heel bewust geen contract met ziektekosten verzekeraars. De reden hiervoor is dat in mijn ogen de bemoeienis van de ziektekostenverzekeraar te ver gaat en hierdoor de kwaliteit van behandelingen onder druk staan. Daarnaast is er in mijn ogen geen openheid over de afspraken die zorgverzekeraars afsluiten met de bij hun aangesloten fysiotherapeuten. De patiënt is hier de dupe van.

Wat betekent dit voor de patiënt bij een behandeling bij Prefya?

Als de klachten onder de basisverzekering valt wordt dit gewoon vergoed door de zorgverzekeraar. De patient moet wel zelf de rekening indienen bij de verzekeraar.

Patiënt zonder aanvullende verzekering voor fysiotherapie:

Deze patiënt moet de behandeling  sowieso zelf betalen. Deze patiënt heeft er indertijd voor gekozen om geen aanvullende verzekering  af te sluiten en zal van iedere fysiotherapeut, en dus ook van Prefya, de rekening gewoon thuis krijgen.

Patiënt met aanvullende verzekering voor fysiotherapie:

Deze patiënten kunnen ook gewoon terecht bij Prefya! Sterker nog, aangezien er geen afspraken zijn tussen Prefya en de zorgverzekeraar zijn er voordelen! Prefya kan namelijk de kwaliteit bieden die nodig is!!

De rekening moet u zelf in eerste instantie zelf betalen. U krijgt de rekening thuis gestuurd. Deze rekening kunt u indienen bij uw eigen ziektekostenverzekeraar. Het is een beetje afhankelijk wat voor een aanvullende polis u hebt afgesloten maar in het algemeen vergoedt uw verzekeraar 80% van de kosten.

Er is echter ook een groot voordeel. De ziektekostenverzekeraar bepaalt in Nederland voor een belangrijk deel hoeveel behandelingen er gegeven mogen worden. Aangezien Prefya geen contract heeft bepaalt in de behandelkamer van Prefya niet de ziektekostenverzekeraar maar u zelf!  Ik zal het hieronder uitleggen:

Stel een patiënt heeft slechte knieën en heeft daarom een goede aanvullende verzekering voor fysiotherapie afgesloten. Deze patiënt heeft voor een polis gekozen waar 18 fysiotherapiebehandelingen per jaar vergoed worden. Op  een bepaald moment gaat deze patiënt naar een fysiotherapeut die een contract heeft met zijn zorgverzekeraar. Na 6 behandelingen stopt de fysiotherapeut echter met de behandelingen, terwijl eigenlijk de klachten nog niet echt over zijn.
Wat is er nu aan de hand??
De zorgverzekeraars in Nederland maken (allemaal) gebruik  van landelijke gemiddelde behandelcijfers. En de zorgverzekeraars geven aan dat de gemiddelde kniebehandeling (landelijk gezien) niet langer duurt dan 6 behandelingen. De zorgverzekeraar legt dus deze restrictie van 6 kniebehandelingen op aan de gecontracteerde fysiotherapeuten. Als de fysiotherapeut daar niet naar luistert kan deze fysiotherapeut een bepaalde (financiële) straf tegemoet zien. Dus onafhankelijk van de polis (de patiënt had in principe recht op 18 behandelingen), onafhankelijk van de status van de knie, resultaat van de behandeling, etc, wordt er in dit voorbeeld na 6 behandelingen gestopt met behandelen. Dit noemen de zorgverzekeraars behandelindex en spiegelinformatie. Echter deze informatie vindt u natuurlijk niet terug op de polis die wordt afgesloten. Dit zijn niet transparante afspraken tussen zorgverzekeraars en de gecontracteerde fysiotherapeuten. Prefya weigert om hier aan mee te werken. De patiënt is de dupe. Prefya stopt niet na 6 kniebehandelingen! Prefya stopt, in overleg met de patiënt, als de knie beter is!

Bij Prefya bepaalt de patiënt samen met de therapeut wat er nodig is. Afhankelijk van de status van de klacht wordt er behandeld. Iedereen is uniek, een ieder heeft zijn eigen behandeldoel daar kun je  geen algemene landelijke cijfers op loslaten.
En hierom heeft Prefya geen contract met zorgverzekeraars. En aangezien Prefya geen contract heeft afgesloten heeft de zorgverzekeraar ook geen bemoeienis in de behandelruimte van Prefya! Kwaliteit is wat telt.

Het bijzondere in Nederland is dat er geen fysiotherapeut te vinden is die blij is met de sterke bemoeienis van de ziektekostenverzekeraar echter vrijwel geen fysiotherapeut durft zijn contract op te zeggen. Prefya wel! In de fysiotherapeut wereld is blijkbaar omzet belangrijker dan kwaliteit. Bij Prefya niet.

Prefya is BIG aangesloten en heeft een AGB code. Dit is beide belangrijk voor het laten vergoeden van behandelingen. Op de factuur die u uiteindelijk kan indienen bij uw verzekeraar staan deze codes vermeld.