Over Prefya

PreFYa is gestart in 2010 en is gespecialiseerd in bedrijfsfysiotherapie, arbeidsdeskundige oplossingen en fysieke ergonomie.

Waarom heet PreFYa zo?

de PRE staat voor: Preventie, Present

De FY staat voor: Fysiotherapie, Fysiek

De A staat voor: Arbeid, Arbeidsdeskundigheid

Tevens heb ik 7 jaar in Zweden gewoond en gewerkt. Ik heb daar voor een grote bedrijfsgezondheidsdienst gewerkt die PREVIA heet. Daar heb ik gezien en geleerd dat arbeid en (fysieke) gezondheid prima samengaan. In Zweden is ergonomie en gezond werken de basis van arbeid. Veel dingen uit mijn “Zweedse periode” zijn te herkennen in mijn diensten, in mijn naam en mijn logo.

Deze “Zweedse periode” is dan ook de reden waarom het logo van PreFYa geel en blauw is.

Prefya heeft 2 websites. Deze website (die voor u is) richt zich op de arbeidsdeskundige dienstverlening. Een andere website richt zich op de bedrijfsfysiotherapie en de ergonomie. Om naar die website te gaan klik dan hier.