Opleiding van Ergocoaches

Prefya geeft op gezette tijden ergocoach opleidingen. Een ergo coach opleiding is een “train de trainer” opleiding. Het is de bedoeling dat een ergocoach in een bedrijf als ergocoach kan optreden om ergonomische problemen te kunnen oplossen.

Sommige opleidingen hebben een thema waarbij er meer gericht wordt ingezoomd op bepaalde werkzaamheden.

Zo is er het thema kantoor. Maar ook tillen/bukken en dragen.

Bij kantoor wordt er specifiek aandacht gegeven aan zithouding, stoelinstellingen. Rugklachten en zitten. Werkgedrag.  Het nieuwe werken en muis toetsenbord, laptop (standaard) etc.

Bij tillen/bukken en dragen wordt er ingezoomd op hoe je moet tillen. Hoe til je met zijn tweeën. Welke til- hulpmiddelen zijn er. Kost het gebruik van een tilhulpmiddel nu echt meer tijd? Deze training is bij uitstek geschikt voor de zorg, productie medewerkers,  gemeentes, etc.

Er staat momenteel geen vrije aanmeld training gepland. Er zijn wel continue in company  trainingen die worden aangepast op de situatie ter plekke.