Arbeidsdeskundig onderzoek

Een werknemer die langdurig thuis zit ten gevolge van ziekte krijgt meestal na 1 jaar een arbeidsdeskundig onderzoek. De wetgever schrijft voor dat er uiteindelijk een aantal vragen beantwoord moeten worden in het kader van de re-integratie. Deze vragen worden door de arbeidsdeskundige onderzocht en vastgelegd in de arbeidsdeskundige rapportage.

  • Kan de werknemer het eigen werk nog doen?
  • Is het mogelijk om het werk aan te passen?
  • Zijn er andere functie’s bij de werkgever die geschikt zijn voor de werknemer?
  • Dient er eventueel een re-integratie traject te worden opgestart bij een andere werkgever?
  • Zijn er mogelijkheden voor om- en bijscholing?
  • Wat moet er gebeuren om te komen tot werkhervatting.

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek maakt de arbeidsdeskundige een aparte afspraak met de werkgever en een aparte afspraak met de werknemer. De arbeidsdeskundige krijgt van de bedrijfsarts informatie over de belastbaarheid van de werknemer.

Op basis van alle gegevens die de arbeidsdeskundige heeft maakt hij zijn/haar afweging.

 

Meer informatie? contact