screening verzuimdossiers

Casemanagers, HR-professionals, arbeidsorganisaties, etc. Soms is extra advies een enorme meerwaarde.

Arbeidsdeskundig advies wordt meestal ingezet bij complexe verzuimdossiers en vaak als de 52 weken verzuim in zicht komt. Het is echter  veel verstandiger om eerder een dossier te screenen vóórdat een verzuimdossier complex is geworden. Denk hierbij aan:

  • re-integratie vraagstukken (wat kan iemand nog wel?)
  • gerichte vraagstelling aan de bedrijfsarts.
  • duurzame inzetbaarheid, wat mogen we verwachten?
  • deskundigen oordeel aanvragen?
  • welk spoor moeten we inzetten?

Ik reken voor een dergelijke screening een extreem lage prijs, natuurlijk hoop ik dan wel dat als er een arbeidsdeskundig onderzoek noodzakelijk blijkt deze voor Prefya is. U bepaalt dat echter, we spreken geen exclusiviteit af.

Op deze manier krijgt u een goedkope screening van uw verzuimdossiers, en ik kan mijn kwaliteit tonen.

Prijsstelling kan gemaakt worden per dossier maar ook is een abonnement structuur mogelijk voor alleen het screenen. Het vervolg bepaalt u.