vroegtijdige arbeidsdeskundige inzet

Arbeidsdeskundig advies wordt meestal ingezet bij langdurige verzuimdossiers en vaak pas als de 52 weken verzuim in zicht komt. Het is echter verstandiger om eerder een dossier te screenen vóórdat een verzuimdossier complex / langdurig is geworden. Denk hierbij aan:

  • Re-integratie vraagstukken (wat kan iemand nog wel?).
  • Gerichte vraagstelling aan de bedrijfsarts.
  • Doet mijn arbodienst wel wat hij moet doen?
  • Voldoe ik aan de wettelijke regelingen?
  • Duurzame inzetbaarheid, wat mogen we verwachten?
  • Moet ik een deskundigen oordeel aanvragen?
  • Welk re-integratie spoor moeten we inzetten?

Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren gewerkt met de arbodiensten in het “eigen regie model” . In dit model werd uitgegaan dat de werkgever de regie had en de arbodienst een bepaalde ondersteunende rol had. “Verzuim is gedrag” was de gedachte vaak in dit model. Dit eigen regie model heeft de afgelopen jaren heel vaak niet gewerkt en verzuim is geen gedrag! Veel werkgevers werden in een situatie gemanoeuvreerd waar ze niet in horen en waar ze vaak ook niet in wilde komen.

Daarnaast staat “verzuim en arbeidsongeschiktheid” bol van de regels. Wettelijke regels waar iedereen ( de werkgever en de werknemer) aan moet voldoen. Een specialist is in dergelijke situaties onontbeerlijk. Iemand die de regels kent en die de werkgever en werknemer ontzorgt en in een vroeg stadium pro-actief meedenkt.